Gezinsbegeleiding bij rouw en verlies

Bij een ingrijpende gebeurtenis reageert iedereen anders. Alle gezinsleden hebben hun eigen verlies te verwerken, en daarbij zijn gevoelens als boosheid, schuld, loyaliteit etc. niet ongewoon. Ook kan het voorkomen dat het voor ouders moeilijk is om de 'normale' opvoeding gewoon door te laten gaan. Ieder gezinslid moet hard werken om het verlies te accepteren, en om zich aan te passen aan de veranderde situatie. 

Ik bied ondersteuning aan het hele gezin. Hierbij maak ik o.a. gebruik van het therapeutisch spel: 'Alle sterren van de hemel', dat kan worden ingezet als begeleidingsinstrument voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen die een dierbare hebben verloren door overlijden. Doel van het spel is om contact te maken over het verlies.
Binnen het gezin is het vooral bedoeld om de communicatie onderling te stimuleren, en om van elkaar te leren hoe de verschillende personen omgaan met het verlies.

Binnen een lotgenotengroep kan het spel dienen als middel om contact te maken en ervaringen uit te wisselen. 

Voor meer informatie over het spel: 
www.allesterrenvandehemel.nl (Daisy Luiten, 2003)

Afbeelding in footer
Afbeelding in footer
Afbeelding in footer
Afbeelding in footer