Lezing / workshop / schoolprojecten

Voor volwassenen:
Soms weten leerkrachten en andere bij leerlingen betrokkenen personen / instanties ook niet zo goed, hoe ze om moeten gaan met de gevoelens van leerlingen in verliessituaties. Afhankelijk van de behoefte van de deelnemende groep, geef ik een lezing op maat. Het is ook mogelijk om voor een workshop te kiezen, waarbij naast het theoretische gedeelte aandacht is voor creatieve opdrachten. Voor meer informatie hierover kun je met mij contact opnemen.

Voor kinderen van de basisschool én de leerkrachten én de ouders:
Project Kombas 
I.s.m. Saskia Zoutewelle (jeugdwelzijnswerker)
Kombas is een project waarin kinderen leren regie te krijgen over hun eigen gevoelens en gedachten en ervaren dat anderen dit anders doen. Ze krijgen grip op hun eigen gedrag en hoe zij kunnen reageren op dat van een ander. Bijkomend effect is dat de groepsdynamiek positief verandert. In het project worden ook ouders en leerkrachten betrokken. Zij leren hoe zij om kunnen gaan met kinderen met verlieservaringen. Dit project werd als pilot in het najaar van 2016 uigevoerd op basisschool Megelsheim in Meerlo. 
Sinsdien zijn er meerdere traindetrainer trainingen geweest voor leerkrachten en hulpverleners.
Wil je weten wanneer de volgende training staat gepland, neem dan contact met me op.
Of kijk op www.kombas.nl 

Voor jongeren van middelbare school/ MBO, HBO etc:
Ik zet mijn masker af...  i.s.m. jongerengroep Mijn masker af
Een project door jongeren, voor jongeren, ontwikkeld n.a.v. reacties over verhalen uit 'Ik zet mijn masker af...'
Waar hebben jongeren die geconfronteerd zijn met het overlijden van iemand die hem / haar dierbaar was, behoefte aan? Wat kan de omgeving doen om hen te ondersteunen?
Aan de hand van teksten uit de verhalen van het gelijknamige boek, worden thema's duidelijk. Voor jongeren van wie ook een lief iemand is overleden en hun klasgenoten. Maar ook voor ouders, leerkrachten en andere betrokkenen. Hierbij breng ik graag eravaringsdeskundigen jongeren mee.
Wie kunnen beter dan de jongeren zelf deze informatie geven?
Mogelijkheden:
* Presentatie voor leerkrachten/ ouders etc.
* Presentatie voor leerlingen
* Gastlessen voor leerlingen
* Combinatie van bovenstaande
Meer info jongerengroep Mijn masker af: www.mijn